Shikojeni si gruaja kërkon të mbledhë fajdetë e burrit që ka vdekur para disa muajsh

Kushtet e vështira ekonomike, normat e larta për kredi, mungesa e parave kesh në treg, janë vetëm disa nga arsyet që bizneset dhe qytetarë të ndryshëm, në raste nevoje për mjete materiale, huazojnë para me normë të lartë të interesit, apo si njihen me termin “fajde”, thonë ekspertë për çështje financiare. Sipas të dhënave të Policisë se Kosovës, vetëm gjatë vitit të kaluar janë iniciuar për 25 raste si fajde të përcaktuara sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës /Pamje mePosht

Kurse gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, janë iniciuar 10 raste, të cilat janë trajtuar sipas procedurave policore dhe ne bashkëpunim me prokuroritë kompetente..