“Gruaja më mori shtëpitë dhe paratë! I bleu makinë të dashurit”, 40-vjeçari nga Berati: Unë e dua pavarësisht se më ka tr*dhtuar

SH TY PE KE TU VI DE ON

Një 40-vjeçar nga Berati, in valid, Lefter Ruku rrëfeu sot për emisionin ‘Me zemër të hapur’ bre ngën e tij më të madhe. Ai tregon se si hu mbi martesën, pa surinë dhe prej gu shtit nuk takon 3 fëmijët e tij./Pamjet meP0SHT.

Pas 15 vitesh martesë ai tregon se bashkëshortja e t radhtonte dhe e dh un o nte aq sa e përz uri nga banesa që ai kishte blerë me paratë e marra si dëmshp ërb lim nga një ak si dent.

Të njëjtin fat patën dhe pasuritë e tjera të tij. Përveçse mbeti pa para dhe pa strehë Lefteri k ër cë nohet nga të da shurit e ish-bashkëshortes me a r më.

Pyetje: Si e ke njohur gruan?

Lefteri: Me shku esi ma bëri një kushëri. Më tha hajde zbr it nga fshati se jetoja në Tomor. Më tha njoh një vajzë të mirë. Ia kishte prezantuar një mik i tij që e kishte komshi. E takova për herë të parë më pëlqeu. Më kërkoi të gjitha dhe më tha shko puno në Greqi me vëllezërit e mi të bëjmë lek e të blemë shtëpi. Pas disa muajve në Greqi unë bëra ak s ide nt me motor. Shoku im v d i q, unë qëndrova 3 muaj në k om a. Shteti më dë mshpër b le u 150 mijë euro. Njerëzit e gruas ndërhynë me dokumentet dhe një pjesë të sh për blimit e mori ba xha naku.

Pyetje: Kjo shumë parash u bë mollë sh erri?

Lefteri: Me paratë unë bleva 2 shtëpi. Një për vete, një për prindërit, po qe ishte ne emrin tim. I mori gruaja. Kjo me lekët e mia i blen makinë të da shurit. Ajo shkonte në gjy katë, kerkonte ur dhër mbr ojtje. Atë e dh uno nte i dashuri e më de no nc onte mua.

Reagon nëna e Lefterit: P roblemet kanë nisur 3 vitet e fundit. Nuses i v d i q i ati e shk alloi. Sa ishte ai gjallë e rri h te nuk e lejonte që ta sh ante Lefterin apo të dilte me të tjerë. Kur v d i q ai nuk kishte kush ta mblidhte. Ajo mori dhe të motrën në shtëpi. E motra sillte dhe d ashn orë në shtëpi dhe ata e përzinin Lefterin.

Lefteri: Une gruan e dua pavarsisht se ajo më ka tr ad htuar e ka bërë kaq shumë gjëra prap dua të jem me të. Njerëz me m ask a me motorë, njerëz që kanë li dhje me gruan time, dalin e më kë rc ën ojnë me a r m ë më thonë do më v r asin. Erdhën më kërkuan dhe te shtëpia e prindërve. Doli n ëna i takoi. Gruaja dhunon dhe fëmijët. Në gusht erdhi vajza me një cantë me rroba. Tha dua te rri këtu. Të nesërmen e mori e ëma në telefon i tha hajde shpejt këtu. Më vonë morëm vesh që vajza kishte ikur se e kishte rra hur nëna.