Zbulim i “fri.kshëm” nga F.B.I: Politikanët, prokurorët e gjyqtarët kanë nxjerrë miliona euro nga kufiri me “pasaportë diplomatike”

“Pam fleti” kohë më parë ka shkruajtur disa herë që FBI, ekspertët e BE dhe org.anet lig.jzbatuese shqiptare kanë “krehur” të gjitha hyrje-daljet e politikanëve, zyrtarëve të lartë, proku.rorëve dhe gjyqtarëve jashtë vendit përmes kufirit tokësor, detar apo dhe në aeroportet shqiptare.

Një proces që ka nisur përmes kontrollit të sistemit TIM-s por dhe përmes kontrollit të kamerave të vëna në të gjitha pikat e kalimit kufitar të vendit, përfshirë dhe ato të Shqipërisë me Kosovën.

Deri më tani kanë qënë në procesin e verifikimit, dhe përmes metodave kra.hasimore kanë evidentuar politikanët, zyrtarët e lartë dhe prokurorët e gjyqtarët që kanë lëvizur më shumë përmes kufirit tokësor, ajror dhe detar nga Shqipëria në vendet e tjera.

Kry.qëzimi i këtyre informacioneve është bërë dhe me kqyrjen e kamerave nëpër pikat e kufirit shqiptar, si dhe me aktivitetet zyrtare jashtë vendit të deklaruara publikisht.

Nga shqyrtimi i të dhënave të para, faktet kanë qënë me të vërtetë shokuese, pasi më shumë kanë lëvizur politikanë, prokurorë, gjyqtarë e zyrtarë të lartë të cilët nuk kanë pasur shumë aktivitete jashtë vendit, dhe për këtë kanë zgjedhur rrugën tokësore të kalimit kufitar.

Mësohet se se pikat e kalimit kufitar më të rra.hura kanë qënë ato të Muriçanit me Malin e Zi, të Morinit me Kosovën dhe ato të Kapshticës me Greqinë. Destinacioni kryesor ka qënë udhëtimi në drejtim të Zvicrës, Austrisë por dhe në drejtim të Greqisë dhe më pas në drejtim të Qipros.

Sipas ekspertëve gjermanë por dhe atyre të FBI-së dhe org.aneve li.gjzbatuese shqiptare, të gjithë lëvizjet e këtyre zyrtarëve të lartë, të politikës, administratës, proku.rorisë, gjyqësorit por dhe të poli.cisë së shtetit kanë një përkim të fortë me der.dhjet e parave në valutë në bankat e Zvicrës dhe të Qipros kryesisht.

Duke u treguar shumë di.skret me emrat e këtyre zyrtarëve të lartë që kanë lëvizur përmes rrugëve tokësore dhe që kanë kaluar euro jashtë vendit përmes kufirit tokësor, burimet saktësojnë se shumë shpejt do të bëhen të ditur dhe emrat e parë.

Me shqyrtimin e gjithë dos.jeve të hyrje daljeve të politikanëve, zyrtarëve të lartë, prokurorëve e gjyqtarëve jashtë vendit në rrugë tokësore dhe kryqëzimi i këtyre të dhënave me de.rdhjet në euro që janë bërë në bankat e Zvicrës e Qipros kryesisht, mund të fillojë dhe het.imi pe.nal për ta.

Mësohet se jo për të gjitha rastet FBI, ekspertët e BE dhe ata të org.aneve lig.jzbat.uese shqiptare kanë marrë të dhëna për der.dhjet që janë bërë në bankat e huaja, por për shumicën prej tyre dhe atyre tipikëve janë gjetur shumë fakte, që janë me të vërtetë sho.kuese.

Deri më tani janë evi.dentuar dhe bërë publike vetëm paratë e nxjerra nga kufiri në rrugë tokësore nga ish kryeprokurori Adriatik Llalla, duke sjellë vënien nën he.tim pe.nal të tij dhe sek.uestr.imin e 1 miliardë lekëve pasuri nën aku.zën e pas.trimit të parave dhe ak.uza të tjera.

Pritet që brenda vjeshtës së këtij viti të zbardhen dhe emrat e parë të politikanëve dhe zyrtarëve të tjerë, si dhe prokurorëve, gjyqtarëve dhe drejtuesve të policisë që kanë nxjerrë euro cash jashtë vendit dhe i kanë der.dhur nëpër bankat e huaja. Të gjithë këto para janë të padeklaruara në asnjë prej org.anet ligjzbatuese shqiptare apo dhe në dekl.arimet me pasurisë./ Pamfleti