Dëshmia historike: Kryeministri i Britanisë së Madhe është stërnip shqiptar

Ryan Gingeras është profesor në Naval Post graduate School në Monterey California, ek spert për historinë e Turqisë, Ballkanit dhe të Lindjes së Mesme.

Ai thekson se lidhja e tij me shqiptarët e Perandorisë Osmane ishte më se e fortë dhe se Ali Kemal pa ralajmëroi Ismail Qemalin që të arratisej nga Turqia për shkakb të rrezikut nga esktremi stët e Selanikut dhe arrestimi tij që po i përgatitej.

Ali Kemal, sipas të dhënave në “Wikipedia”, kishte i kur në Angli më 1909, ku kishte krijuar edhe familje. St ërnipi i tij sot është Boris Johnson, politikani i zgjedhur për kryeministër i Britanisë së Madhe. Gj ithashtu Ali Kemal është edhe paraardhësi diplomatit turk, Selim Kuneralp, po litikanëve anglezë, Stanley Johnson, Jo Johnson, ga zetarit Rachel Johnson dhe sipërmarrësit, Leo Johnson, raporton “R T K”.