Kush fiton më shumë lekë, ata që martohen apo ata që jetojnë vetëm?

Të qenit vetëm në jetë është një zgjedhje e bërë nga gjithnjë e më shumë të rinj sot. Por është gjithashtu një opsion që kushton në xhepin tonë.

Të paktën këtë tregon një sondazh në SHBA, sipas të cilit të ardhurat mesatare vjetore të burrave beqarë, pra ata që jetojnë pa bashkëshorte, janë 35,600 dollarë krahasuar me 57,000 dollarë për ata burra që kanë bashkëshorte.

Pikërisht i njëjti model vlen edhe për gratë, ku diferenca është 8,000 dollarë midis atyre që kanë bashkëshort ose partner (40,000 dollarë) dhe atyre që nuk kanë (32,000 dollarë).

Sipas të njëjtave të dhëna, ata që janë beqarë në jetë gjithashtu kanë një nivel më të ulët arsimor dhe kanë më shumë gjasa të jetojnë në të njëjtën shtëpi me prindërit e tyre.

Në të njëjtën kohë, 73% e burrave pa partnere janë të punësuar, ndërsa përqindja përkatëse në mesin e burrave me bashkëshorte është 91%. Përmbysja margjinale vërehet te gratë, pasi 77% e grave beqare punojnë, një përqindje pak më e lartë në krahasim me atë të martuarve ose atyre që kanë partner 73%