Vajza fluturon 1,500 milje për të takuar të dashurin ‘misterioz’, e paimagjinueshme ajo që i ndodhi më pas

23 vjeçarja Jasmine Triggs mbeti totalisht e zhg ënjyer kur mbeti e bllok uar në aeroportin e Texas teksa i dashuri mis terioz online bllok oi numrin e saj të kont aktit, pas fluturimit pesë orësh që i kishte kushtuar 400 dollarë.

E reja e dashuruar kishte njohur atë që besonte si burrin e ëndërrave vetëm shtatë ditë më parë online.

Por pronarja e një kompanie furr ash buke mbeti e bllo kuar në aeroportin e Houston, Texas, 1,500 milje larg shtëpisë kur “i dashuri” kishte bllo kuar komunikimet me të.

Jasmine nga Indiana, e cila kishte paguar 400 dollarë për fluturimin e saj, foli për zhgë njimin: “Po flisja prej një jave me këtë djalë dhe ai më kër koi të vija në Texas. Ishim duke folur dhe në mëngjesin që duhet ta takoja. Vetëm kemi folur, ditë për ditë, ku kishin qenë në shkollë, te cili grup sportiv .. Ai më tha që ka jë kompani mjetesh robotike. Më kërk onte dhe gjëra se ksu ale dhe më thoshte se mezi pri ste të më takonte. Më thoshte se po past ronte dhomën bo sh që kishte për mua.”

“Ai më pelqente. .

Kur ajo zb riti në Texas ndj eu zhgë njimin: “Isha në avion, të gjitha mesazhet e mia shkonin në destinacion përveç ato që i çoja atij. Dukej qartë që kishte bll okuar numrin tim.”

“E kuptova që më kishte bll okuar dhe më zuri pan iku”.

Por për fat Jasmine kontaktoi me një mike që je tonte aty pranë dhe qëndroi me të për disa ditë. Ajo thotë se ende nuk e ka idenë përse u bra ktis ashtu në aeroport.

Ajo më vonë publ ikoi incid entin për të paral ajmëruar njerëz të tjerë mbi rre zikun e takimeve online me njerëz të cilët janë të panjohur.

“Ai ndoshta mendonte se po bënte sh aka, ose mund të ketë pasur një grua ose të dashur, sepse nisi të më thoshte se nuk më njihte, por nuk duhet të më kishte lënë ashtu në aeroport. Më vonë ai u rikthye në ‘chat dhe justif ikohej se nuk më njihte, por të gjithë e dinin se kishte pranuar të takohej me mua. Dikush që thoshte se ishte motra e tij më shkruante, u bë një ng atërresë e mad he”.