Prifti nga Kosova: Serbët dhe grekët i kemi vëllezër e ju disa shqiptarë turq ose….

SH1K0 V1DE0N KE TU

Një tjetër prift mallkon xhe.latin e Ballkanit, Slobodan Milloshevicin që nuk i v.rau miliona muslimanë shqiptarë.
Është Don Shan Prifti – Zefi nga Malisheva i cili ka shprehur m.llefin e tij ndaj muslimanëve shqiptarë të Kosovës, të cilët i konsideron se janë turq. Faj ka Milloshevici, ka qenë dashtë vetëm 150 mijë shqiptarë ti lej të gj.allë. Juve turqve ose me ju d.ëb u ose me ju d.jeg” me p’oshtë n’diqni deklaraten e tij.