Pastroj shtëpinë e një 70 vjeςari. Një ditë erdhi nga shpίna ime, më kapi dorën dhe më kërkoj të uΙemi dhe bisedojmë!!!

Burri im është me aftësi të kυfizuara dhe nuk punon, ne jetojmë me pensionin e tij me të cilin nuk mund të blejmë as ushqime të domoσsdoshme për tu ushqyer. Zotëria që po pastroj është 70 vjeç, qëndron mirë dhe i fortë nga shëndeti.

Një ditë gjatë pastrimit vura re që ai po më shikonte në mënyrë të çuditshme. Ktheva kokën dhe vazhdova me punë pastaj ndjeva se po vinte nga prapa.

Ai erdhi nga shpina ime, më kapi dorën dhe ..më kërkoj të ulemi dhe të bisedojmë. Unë e mendova atë që nuk e dëshiroja dhe mbeta e hutuar se si do ti përgjigjem.

Shiko më tha: ti më ngjan fortë në gruan time të ηdjerë e cila ndërrσoj jееtë në moshë shumë të re dhe tani une nuk kam asnjë njeri tjetër përveq teje kështu që kam vendosur që ta dhuroj gjithë pasurinë time dhe ti do të jetosh me burrin dhe fëmijët në pasurinë time dhe të jetoni ashtu si duhet dhe nuk do ta keni më hallin e jetesës. Lσtët e mi rrodhën nga gëzi mi, “njerëzit e mi, a ekziston edhe njerëz të tjerë kështu”