A mund ta gjeni shkronjën J vetëm për 5 sekonda?

Sa të mirë jeni në dallimin e ndryshimeve?

Në secilën nga imazhet e mëposhtme, është fshehur një shkronjë ndryshe nga të tjerat. Nëse jeni mjaftueshëm të përqendruar, mund t’i gjeni brenda 10 sekondave. Gati?