Enca Haxhia e lëpin akulloren në mënyrën më provokuese..

SH TY PE KE TU VI DE ON

Në këtë vapë të madhe patjetër se duhet të freskohemi më diçka.E këngëtarja Enca Haxhiu ka zgjedhur për të ngrënë një akullore./Pamjet meP0SHT.

Ajo madje nuk ndaloj dhe e beri publ ike momentin teksa e lëp inë në instagram.

Se sa prov okuese e lëp inë, shikon videon në vazhdim.