Zvicra po kërkon vullnetarë për ta provuar një b’urg në Cyrih!

Zvicra po kërkon vullnetarë për ta provuar një b’urg në Cyrih!

Nëse dëshironi të provoni se si do të jetë të shkosh në b urg – Cyrihu po kërkon v ullnetarë për të pr ovuar një b urg të ri, para se ai të hapet në të vërtetë.

Objekti i ri do të merret me ata që janë në p arab urgim, shkruajnë m ediat zvicerane, përcjell albinfo.ch.

Megjithëse disa qindra kanë thënë tashmë se do ta provojnë, me naxherët e b ur gjeve duan një ra port re alist të moshave dhe gj inisë.

T esti do të jetë në mars të vitit të ardhshëm.