Ndërroi jetë mësuesja më e dalluar në shkollën Faik Konica

Ka ndër rυar j etë mësuesja Valbona -Destani.

Ky l ajm ka p ίkëllυar kolegët dhe gjithë arsimdashësit në komunën e Likovës.“E marrë të drejtën të them që nd ërroi je të mësuesja-edukatorja, Valbona, e cila ishte kolegja më e dalluar në shkollën tonë. Të gjithë do të vde sim, por Valbona na e k ëputi shp irtin”, ka shkruar kolegu i saj Bajram Asipi.

Është një trσ ndίtje e papritur të dëgjonim për hu mbjen e mësueses, shoqes, koleges,mikes tonë të dashur, mësuese Valbona Destani, thuhet në ngu shëllimin e shprehur nga kolektivi i shkollës.
“Ajo ishte një zonjë respektuese në shkollën tonë, e cila luajti një rol të madh në mësimin, e dukimin dhe formësimin e shumë gjeneratave nxënësish.

Mirësia, zemëgjërësia, sinqeriteti dhe këshillat e saj do na shoqërojnë gjithëherë, do të jenë gjithmonë në men djet tona dhe të gjithë atyre që patën ra st ta njohin.

Ne shprehim ngu shëllimet tona më të sinqerta për ikjen e saj kaq të hershme dhe të papritur për në b otën tjetër.

“Zoti e shpërbleftë me xhenet”!

Kolektivi dhe drejtoria,”.