Alfred Çako e paralajmëron hatanë:Mbas 1 muaji do dali një koronë e re që do ju çajë lëkurën

Cako pa ralajmëroi se në muajt mars dhe prill do të shfaqet një vir*us i ri që do të quhet COV*ID-2021.Sipas tij, ky vi*rus do të j etë më i rrez*ikshëm dhe do shk aktojë ça rje të lë kurës tek njerëzit./Pamjet meP0SHT.

“Kam thënë që në prill që do të ketë një vir*us tjetër më të rrez*ikshëm. Tani kemi të bëjmë me një m utacion. Unë e kam fjalën për në muajt shkurt dhe mars ku do shfaqet një vi*rus i ri, jo mu tacion. Do quhet CO*VID-2021. Do jetë më i rrez*ikshëm, do ketë ça rje të lë kurës dhe do shk aktojë së mundje të fo rta në lëkurë”, theksoi ai në emisionin “Rrethi Katror”. /24news/