“Rrëfimi i qytetarit që dogji malin pasi shkoi për të bërë grill”

“Rrëfimi i qytetarit që dogji malin pasi shkoi për të bërë grill”

Një pjesë e një mali në Dumnicë të Epërme të Vushtrrisë është k apluar nga zja rri të enjten. Kjo pasi Ruzhdi Azemi, shkoi të bënte gri ll derisa malit i hyri fl aka, njofton Klan Kosova. Z jarri që nde zi Azemi, doli nga kontrolli, e ky menjëherë i nj oftoi p olicinë dhe zj ar rfi kësit të cilët për një kohë të shkurtër arritën ta shu ajnë zj arrin /Pamje mePosht

Ndonëse në r aportin 24 orësh të po licisë thuhej se janë dje gur dhjetë hektar tokë, Azemi e mohoi duke thënë së janë dj egur dy ose tre hektar të pronës së tij.