Qesharake: Rrugët e Vushtrrisë po shtrohen si shteg për bicikleta

Tashmë me ofrimin e zgjedhjeve jemi mësuar të shohim shtrim të asfaltit, çdo ditë e më shumë.

Kjo pra ktikë po shihet edhe në Komunën e Vushtrrisë, ku qeverisja komunale e udhëhequr nga Xhafer Tahiri po e vazhdon këtë tr aditë jo të mirë edhe nga push tetet e kaluara, shkruan Jepi zë.

Në një postim nga ko mpania që ka bërë shtrimin e këtyre rrugëve, shihen dimensionet e vogla të rrugës, duke krijuar përshtypjen se kjo është sht eg i biçikletave e jo rrugë për automjete.

Në postimin e kom panisë, pothuajse të gjitha komentet e qytetarëve kanë qenë ne g ative dhe kri tikuese për këtë formë të ndërtimit.