Më duhej kohë për veten, Enca merr vendimin drastik krejt papritur për karrierën dhe veten e saj

Enca Haxhia së fundmi ka marrë një vendim të rëndësishëm për karrierën dhe veten e saj.

Ajo ka n joftuar largimin nga të cila rrjetet sociale për një kohë të pacaktuar.

Enca shprehet se për të përveç karrierës ka shumë rëndësi edhe shëndeti men dor, e mocional e shpi rtëror, prandaj largimi nga rrjetet sociale i ka bërë shumë mirë gjatë këtyre kohëve të fundit.

“Kam marrë pak pushim nga rrjetet sociale së fundmi, për këtë arsye nuk kam qenë shumë ak tive. Më duhej pak kohë për veten time dhe sinqerisht është shumë mirë të jetosh pa m enduar se çfarë duhet të postosh.

“Edhe pse jam vetëm 25 vjeçe, kam kuptuar se kanë kaluar 9 vite që jam në industrinë muzikore duke punuar non stop, duke menduar për të 24/7 dhe kam qenë vazhdimisht nën pre sion. Vendosa se meritoj 1 muaj pushim dhe po marr gjithë kohën time për ta bërë veten time të lumtur dhe thjesht të pushoj.

“Ëndrrat dhe ambiciet tona janë shumë të rëndësishme, por pr ior ite ti duhet të jetë gjithmonë shëndeti me ndor, em ocional dhe shp irtëror”.