Katastrofë në Turqi, zjarre dhe përmbytje, 27 të vdekur dhe miliarda dollar dëme

Turqia është duke u pë rballur me ka tastrofa na tyrore gjatë javëve të fundit ku fla kët që përpinë mijëra hektarë me pyjë në jug-perëndim të vendit i kanë lënë vendin përm by t jeve të mëdha në veri.

Sipas mediave turke, numri i vi kt imave nga përm by tjet në Kastaonu, Sinop dhe Bartik ka shkuar në 27, ndërsa r aportohet për disa të h umbur.

Sh irat e den dur të ditëve të fundit në këtë zo në mbushën lumenjtë, të cilët dolën nga sht rati duke marrë para gjithçka.

Ndërkohë banorët e zo nës tregojnë t merrin nga uji. “Ishim duke ng rënë drekë në restorant, kur niveli i ujit u rrit menjëherë. Nuk zgjati as 5 minuta. Është një ka t ast rofë e vërtetë”, “shprehet një banor i qytetit Kastamonu për DHA”.

Au tor i tetet lokale kanë bërë thrrje për banorët që të bëjnë kujdes edhe gjatë ditës së sotme pasi pritet që r eshjet me i n ten si tet të lartë të vijojnë duke përk eqë suar gj endjen. /abcnews.al/