E TMERRSHME / Nxirret jashtë hotelit familja Kosovare nga pronari, arsyeja për t’u habitur

Një ng jarje e paz.akontë i ka ndodhur një pushuesi në plazhin e Velipojës. Ai ka ardhur nga Kosova për të kaluar një javë në plazhin e Velipojës.

Shtetasi kosovar ka pr enotuar në një prej hot.eleve atje për të qëndruar 7 ditë. Në ditën e 5-të papritur mes pronarit të h otelit dhe pushuesit nga Kosova ka ndodhur një in.ci.dent që nuk pri.tej.

Pronari i ka kërkuar pushuesit që të da.lë jas.htë për shkak se një tjetër familje i kishte kërkuar një hyrje për 15 ditë.

Pronari i hotelit i është drejtuar kosovarit duke i thënë se duhet ta lës.hojë dhomën për të cilën kishte parapaguar për një javë që në fillim sepse nuk ka se si çon d ëm dy ditë për 15 të tjera.

Fillimisht kosovari nuk ka pra.nuar por më pas është d etyruar pasi ka marrë edhe një kër.cënim nga ana e pronarit.

Pas kësaj ngja.rje shtetasi kosovar tregon se ai asnjëherë më nuk do të vijë në plazhin e Velipojës dhe se do të flasë nega.tivisht ku.do që të mundet, madje edhe në blo.get ndë rkombëtare që kanë një rëndësi të madhe për turistët e huaj.