Prej 10 ditësh në flakë, shuhet zjarri në Malin e Tomorrit

Prej 10 ditësh në ‘flakë, shuhet zjarri në Malin e Tomorrit’

Prej 10 ditësh Mali i Tómorrit ka qenë i “pushtuar” nga flákët.

Edhe pse që prej ditës së parë fo rcat zjvar rfi këses kanë qenë në vendin e ng jarjes, për shkak të temperaturave të larta dhe erës që fa vori zonte f lakët ka qenë e vës htirë të bëhet shu arja e tyre.

Por pas 10 ditësh bëhet me dije se është bërë i mundur të shu hen dhe të ‘neutralizohen flakët’.