DjaΙi lë šhtatzënë të dashυrën, motrën, nënën, tezen dhe pastaj edhe…

DjaΙi lë šhtatzënë të dashυrën, motrën, nënën, tezen dhe pastaj edhe…

E pabesueshme! Nuk është një sha ka, por një hi stori e vërtetë, ajo e Alfios e treguar në programin “La Bomba” për Radio DeeJay, në Itali.Alfio është një djalë 23-vjeçar kalabrez i bukur, i lidhur me një vajzë 19-vjeçare./Pamjet meP0SHT.

Kur zbuloi për sh tatzëninë e saj nuk u lumturua shumë, kështu që vendosi që të mos bënte më .s. e…k s me të, për shkak të b llo kim it ps iko log jik që iu krijua për shkak të s ituatës.

Kjo bëri që të hapej me nënën e të dashurës, kështu që gruaja e shq etë su ar nga fakti se mund të tra d ht on te të bijën,

u ofrua për të plotësuar nevojat e tij s. ek .s.ua…le, duke shkuar bashkë në sht rat.

Por ky moment pa sio ni u pa sua me një “surprizë” aspak të këndshme, Alfio zbuloi se edhe vjehrra e tij mbeti shtatzënë.

Kështu në gj endje de pr esio ni, i riu u ngu shëllua me tezen e të dashurës së tij, deri kur përfunduan në sh trat bashkë… por edhe ajo mbeti shtatzënë.

Alfio t enton të shpëtojë nga kjo si tuatë dhe ik ën jashtë shtetit në një qendër ngu shëllimi, ku takon motrën 17-vjeçare të së dashurës së tij.

Ai fillon të hapet me të, por edhe me ad ol es hen ten përf un doi në sh trat, duke e lënë shtatzënë.

Alfio u ar ra ti s nga Italia, por ajo që mbetet për t’u v e rif ikuar, është nëse të gjitha kanë mbetur shtatzënë realisht, apo ishte thjesht një gjetje për të futur në te las he të riun.