Dasma me makina “luksoze dhe të zhurmshme që zgjati katër ditë shqetëson banorët, ata lajmërojnë policinë”

Dasma me makina “luksoze dhe të zhurmshme që zgjati katër ditë shqetëson banorët, ata lajmërojnë policinë”

Fqinjët u detyruan të thërrisnin po licinë kur festimet e një dasmë zgjatën katër ditë dhe rruga ishte mbushur me makina l uksoze dhe të zhu rmshme.

Me dhjetëra makina, mes tyre P orsche e La mborghini, mbushën rrugët në Telford të Anglisë për 4 ditë me radhë. Zhu rma e makinave dhe muzika e lartë detyruan fqinjët të njoftojnë p olicinë për shqe tësimin që u ishte shk aktuar.

Daily Mail c iton një banor, i cili ka thënë se po festohej një martesë që ishte an uluar më parë për shkak të ma save anticovid. “Dasmë apo çfarëdo qoftë, nuk është koha e duhur për të shpë rthyer fis hekzj arrë t që zgjatën 4 ditë, deri në 3 të mëngjesit”, shkruan një banor në Tw itter.
Ra sti u ko nfirmua edhe nga po licia.