Vetëm ngjarjјe të rênda dhe të zeza/ Dy vëllezërit gjenden të рajètë në ѕhtëрi…

Vetëm ngjarjјe të rénda dhe të zeza/ Dy vëllezërit gjenden të рajètë në ѕhtëрi….

Një ngj arje e rën dë është regjistruar sot në një apa rtament në rrugën “Smyrnis” në Patra të Greqisë.

Sipas i nf ormacioneve të mediave greke, burime nga p olicia bëjnë me dije se vëllezërit kishin ven dosur që të dy t’i jep nin f und je tës në të njejtin moment.

Ngja rja ndodhi në një shtëpi dy katëshe në katin përdhes. Vëllezërit që mbetën vik timë janë 46 dhe 54 vjeç dhe kishin vd ekur 4 ditë më parë, kurse mamaja e tyre ndodhet në spi tal në gj endje të rë ndë për je tën.