Vdes djaloshi që u godit nga rryma elektrike në Prishtinë. Mijëra qytetarë NGUSHELLOJNE familjen

Vd.es djaloshi që u go.dit nga rryma elektrike në Prishtinë. Mijëra qytetarë NG.USHELLOJNE familjen

Në një ak sid ent me rrymën elektrike që ndodhi në Prishtine më 16 maj të këtij viti, ka gjetur vde kjen një djalë , transmeton Zhurnal.

Vi ktima ishte tra nsferuar në sp italin “Pirigov” në Sofje të Bullgarisë dhe ka qenë nën kontroll të mj ekëve specialist, por fa tke qësisht djaloshi nga Prishtina nuk ka mundur t’i mb ijetoj lën dimeve dhe ka nd ërruar jetë disa ditë pas fatk eq ësisë.

Ndryshe vi ktima me 16maj duke ecur përgjatë hekurudhave, ka te ntuar të largoj një rrjet kontakti elektrizues dhe pasi iu afrua z onës së rr ezikut është g oditur nga r ryma elektrike.