Pėrleshje te pishina e Gërmisë, nuk kursehen…

Pėrleshje te pishina e Gërmisë, nuk kursehen…

Pak më parë u ra portua për një rr.ahje mes disa të rinjve në Pishinën e Gërmisë.

Derisa arsyet e rr.ahjes mbesin ende të paqarta, P olicia ka arritur në ve ndngjarje për t’u marrë me r astin.

Indeksonline ka s iguruar edhe pamje teksa ndodh rr.ahja dhe momentin kur arrin Po licia.