Ia morën jètën në ditën e parë të punës/ 20-vjeaçari mbante nënën e sëmurë, tani ajo nuk paguan dot as për füneralin e tij

20-vjeçari Musaen Zeneli, një prej v i kti mave të p ërp lasjes me ar më që ndodhi mbrëmjen e djeshme në Velipojë ka lene pas nenen ne pamundesi ekonomike per shkak te problemeve familjare.

20-vjeçari Zeneli e ka pasur ditën e tij të parë të punës dje në lokalin e familjes Gjocaj, ku anëtarët e familjes Ferracaku shkuan për sqarim, dhe më pas u përfshinë në p erplasje me ar më.

Ai ka qenë aty në momentin kur dy familjet Ferracaku dhe Gocaj janë konf liktuar ndërkohë që si pa sojë e p lagëve nuk ka mundur të mbijetojë.

Prej muajsh edhe pse i sëmurë i ndjeri mundohej të mbante familjen. Ai jetonte vetëm me nënën, për të cilën duhej të kujdesej. Tashmë nëna e mbetur vetëm, kërkon ndihmë. Edhe shpenzimet mort ore janë të papërballueshme për të.