Afrim Muçiqi kërkon pare prej shtetit: Nuk na dalin 170 euro, duhet shumë më tepër.

Afrim Muçiqi kërkon pare prej shtetit: Nuk na dalin 170 euro, duhet shumë më tepër.

Pas datës 1 korrik pritet të ketë m asa lehtësuese për s ektorin e ho telerisë, por gjithmonë duke u ba zuar në si tuatën epidemiologjike, kështu tha përfaqësuesi i departamentit të estradës në Odën e H otelerisë, Afrim Muçiqi.

“Është lajm i gëzueshëm për se ktorin që ne përfaqësojmë, dhe sado pak e ka kthyer atë shpresën e këtyre b izneseve që më në fund t’i kthehen një far lloje no rmaliteti pasi që ma sat janë më të mirat në rajon, nuk është ashtu siç e kemi pritur por 95% e atyre propozimeve ne si odë i kemi bërë ne kanë kaluar”.

“Në takimin e parë që kemi pasur me z yrtarët e qeverisë jemi dakorduar që këtë manual deri me datën 1 korrik ta respektojmë varësisht prej ra steve epidemiologjikë në nivel vendi atëherë shpresoj që me 1 korrik të kemi masa të tjera dhe të shkojmë drejt normalitetit”.

Ndërsa, për pakon e rimëkëmbjes e cila shumë shpejt do të prezantohet nga Qeveria, Muçiqi tha se duhet të jenë të përfshirë edhe këta të fundit dhe me një vlerë më të madhe jo nga ajo që ka qenë prej 170 euro për punëtorët.

“Unë mendoj që është dashtë që ministria e Ekonomisë dhe e F inancave të na kenë parasysh, mirëpo duhet të na kenë parasysh që të rritet kjo vlerë e rimëkëmbjes ekonomike”, tha ai për eo.

Në fund Muqiqi tha se për t’u rimëkëmbur ky s ektor kërkon edhe dorën e shtetit.