Ε rëηd/U ´v r a´ në ditën e parë të punës! PërciIIet për në banesën e fundit Mυsaen ZeneIi.

Ε rëηd/U ´v r a´ në ditën e parë të punës! PërciIIet për në banesën e fundit Mυsaen ZeneIi.

Gjatë ditës së sotme u përcoll për në banesën e fundit 20-vjeçari f atkeq Musaen Zeneli i cili hu mbi je tën në ditën e parë të punës.

Familjarët dhe jo vetëm mes lo tësh dhe t rishtimi i dhanë lamtumirën e f undit të riut Musaen i cili sapo kishte filluar të punonte dhe të nd ihmonte familjen, pasi nuk e kishte babain.

I riu hu mbi je tën t ragjikisht pas një p ërplasj e me a rmë që ndodhi mes dy familjeve Gocaj dhe Ferracaku për çadrat dhe shezllonët në plazh.

Dita e parë e punës u bë dhe dita e fundit për Musaenin i cili kishte vendosur të bënte një punë të n dershme, por që nga kjo punë h umbi je tën.