Vèjusha 43 vjeçe: Kam shkuar me me mbi 80 búrra të martuar, ja këshilla që duhet gjithë ta DINI

Vèjusha 43 vjeçe: Kam shkuar me me mbi 80 búrra të martuar, ja këshilla që duhet gjithë ta DINI

Ve jusha 43 vjeç dhe nëna e dy fëmijëve dhe nuk e ka pr oblem të pohojë se ka shkuar me 80 b urra të ma rtuar. / 7 sekonda pasi ta hapësh marketingun dhe vazhdo PAMJET EKSKLUZIVE

Ve jusha 43 vjeçare pr etendon se bu rrat me të cilët ajo shkon nuk bëjnë se.k s me gra të e tyre dhe kjo është arsyeja pse ata i tra.dhëtojnë. Gjithashtu thotë se ajo e sh ijon je tën si t’i vijë dhe nuk pe ndohet për asgjë sepse fundja po bën atë që dëshiron. ‘Kjo hi storia e ‘derisa h umbja nga je ta të na n dajë’ nënkupton jeta,kush esht i iteresuar per nje a ventur let lajmrohet,Me thirrni ne vaj berr ne nmrin tim qe gjendet aty ku shkruan ‘sp0nz0red’aty brenda i keni te gjitha shenimet ,mund te me shkruani ne cdo koh…