Para tre vitesh i èkzèkùtùan djalin/ Màsàkrà me katër të vdèkùr në Shkodër, kush ishte bîznesmeni Kujtim Ferracaku

Para tre vitesh i èkzèkùtùan djalin/ Màsàkrà me katër të vdèkùr në Shkodër, kush ishte bîznesmeni Kujtim Ferracaku

Katër të vde kur dhe dy të pla go sur, është b ilanci i ng jarjes tron ditëse të ndodhur gjatë orëve të mesnatës në plazhin e Velipojës, ku u regjistrua një përpl asje me ar më mes sy pronarëve të b izneseve Ferracaku dhe Gocaj.

Shkak për she rrin u bë vendosja e shezlongëve në hapësirat e dy ho televe që janë të vendosur 50 metra në distancë nga njëri-tjetri./Pamjet meP0SHT.

Njëri prej të vr arëve është Kujtim Ferracaku, si dhe dy pjesëtarë të familjes Gocaj dhe punonjësi i shezlongëve. Kujtim Ferracaku është babai i Arjan Ferracakut, të cilit iu bë ate ntat në vitin 2018. Mësohet se Kujtim Ferracaku është pronar i h otel “Fantazia”.

Sjellim në vëmendje që djali i tij Arjan Ferracaku do të ekze kutohej më 1 shtator 2018, teksa po ka lëronte i shoqëruar nga miqtë e tij. Babai i dy fëmijëve të mi tur u q ëllua nga një person, i cili i zuri pritë. Sipas he tuesve, au tori ka që lluar nga një largësi prej afro 70-100 metra.

Arjan Ferracaku dhe personat e tjerë ishin mbi kuaj, duke bërë h ipizëm dhe parapërgatitje për ka mpionatin me kuaj, që ishte parashikuar me 15 shtator në plazhin e Velipojës.