“Vlora Çitaku e bukur, e zgjuar për Kryetare të Partisë më të shémtuar në Kosovë!”

“Vlora Çitaku e bukur, e zgjuar për Kryetare të Partisë më të shémtuar në Kosovë!”

“Vlora Çitaku është tepër e bukur dhe zgjuar për të qenë Kryetare e Partisë më inj orante dhe më të sh ëmtuar në Kosovë . E flet anglishten rrjedhshëm dhe zëri i tingëllon si Monika Seleshit, krahasuar me Hashim Thaçin që e përziente me shqip e serbisht dhe e bënte sh llungë të l eshit.

Imag jinojeni sa m ediokri u del përpara njerëzve të zgjuar në këtë shtet, dhe i detyron për të pritur, deri sa të ng open vetë me pu shtet.

Në këtë r ast vlenë ajo thënia: Prit m agar deri sa të del ba rë.

Nuk e keni idenë sa shumë turistë kemi në këtë shtet, që e kanë humbur rrugën në profesionet e huaja.

Tani ata janë pjesë e politikës sonë, edhe pse diplomat që vërtetojnë se janë profesionistë në një lë mi të caktuar, i kanë të blera në ki os q e.

Asgjë nuk u rrej më shumë se njerëzit e diplomuar që nuk kanë as njohuri b azike në profesionet e tyre”.