“Dhimbje dhe Iot, banorët e Рatosit mblidhen рër të përсjeIIë në baneѕën e fundit 4 рjeѕëtarët e famiIjeѕ që u ѕhua nga aksidenti i rëndë në Vlorë”

“Dhimbje dhe Iot, banorët e Рatosit mblidhen рër të përсjeIIë në baneѕën e fundit 4 рjeѕëtarët e famiIjeѕ që u ѕhua nga akѕѕidenti i rëndë në Vlorë”

I gjithe’ Patosi ne dyer e familjes e cila u shua’.

Hu mbën j etën si familje në aks ide nt nxi rren nga banesa 4 vi kti mat për në banesën e fundit çifti ba shk ë me dy vajzat.

Për cillen sot për në banesën e fundit 4 anëtarët e familjes Gushi, të cilët hu mb ën jetën dje në një ak sid ent tra gj ik në ak sin Fier-Vlorë.

Eduart Gushi, 44 vjeç, gruaja e tij, Silvana Gushi dhe dy vajzat e tyre të mi tura, Anastasia dhe Eva do të për cillen për në banesën e fundit në Patos. Mësohet se ce remonia e v arri mit do të mbahet në orën 10:00, ndërkohë që shumë familjarë të tyre kanë udhëtuar nga Greqia pas lajmit të ko bshëm.

Ngj arja e rë ndë që tr on dit mbarë op inionin publik ndodhi në autostradë, ku thuhet se një m jet tip A udi, ku udhëtonin 3 të rinj, ka go ditur mjetin e v ikt imave nga pas, ndërsa d yshohet se ishte me shpejtësi të lartë. Të pl a gosur mbetën edhe 3 të rinjtë, të cilët janë jashtë rr ezi kut për je tën, ndërsa familja Gushi u sh ua e gjitha. Siç u mësua edhe dje familja kishte ardhur nga Greqia për pushime në Shqipëri, pasi prej 2 vitesh nuk kishin mundur dot për shkak të pa ndemisë.

Ata prej disa vitesh kishin lë vizur nga Patosi, për një jetë më të mirë drejt shtetit he len, ndërkohë që një ak sid ent i rë ndë i mo ri je tën.