Çfarë рo ndodh? Vendi më i ѕukѕeѕѕhëm në botë në Iu’ftën ndaj соvid rikthen maѕkat në ambientet e mbуIIura

Çfarë рo ndodh? Vendi më i ѕukѕeѕѕhëm në botë në Iu’ftën ndaj соvid rikthen maѕkat në ambientet e mbуIIura

Izraeli ka bërë prapa kthehu, pak ditë pas vendimit për të hequr maskat edhe në ambientet e b rendshme.
Tashmë a utoritetet në shtetin që l uftoi në mënyrë she mbullore koron avi rusin, kërkon sërish që mbajtja e maskës në ambientet e mby llura të bëhet e detyrueshme.

Shqe tësimi tek ek spertët dhe qytetarët është rritur, pasi vendi regjistroi më shumë se 100 ra ste të reja ditore me covid në ditë.
Në fillim të këtij muaji, në Izrael nuk pati asnjë të in fektuar ditor.

Shumica e ra steve kanë qenë të lidhura me v ariantin Delta nga jashtë.

Kujtojmë se Izraeli ka qenë një nga vendet më të suksesshme në botë në tr ajtimin e pandemisë.
Ai zbatoi programin më të shpejtë të vaksinimit, nën të cilin mbi gjysma e popullsisë prej 9.3 milionë është i mu nizuar pjesërisht ose plotësisht.

Izraeli gjithashtu ka shtyrë ri hapjen e vendit për turistët e vaksinuar me një muaj.