Kush është djali i “biznesmenit të njohur, shofer i Audi-t qe shoi nje familje”

Kush është djali i “biznesmenit të njohur, shofer i Audi-t qe shoi nje familje”

Mëngjesin e kësaj të premte mbarë opinioni publik u sh ok ua nga a k si d e nti i tm e rr shëm që ndodhi në ak sin Fier-Vlorë, ku si p asojë u sh u a jeta e katër antarëve të familjes Gushi.

Eduart Gushi, 44 vjeç, Silvana Gushi, 33 vjeç, Anastasia Gushi, 14 vjeçe, dhe Eva Gushi, 9 vjeçe ishin vi kt im at e a ks ide ntit t r a gji k, ku mjeti tip audi i cili drejtohej nga i riu Igli Madani përp l a s i nga pas mj etin tip “Toyota” ku po udhëtonin katër anëtarët.

“Audi A8 me targa AA 107 XX”, është super mj eti me të cilin po udhëtonin tre të rinjtë, Igli Madani, Fabio Lamaj e Glori Selimi, të cilët ak t ualisht ndodhen në s pital jashtë r re zikut për je tën.

Mësohet se mjeti është në emër të babait të Igli Madanit, Bashkim Madani, i cili është bi znesmen i njohur në fushën e tregtimit të makinerive të rë nda të ndërtimit.