Këngëtari kosovar parkon ferrarîn në zonën e rezervuar për persona me nevoja të večanta

Këngëtari kosovar parkon ferrarîn në zonën e rezervuar për persona me nevoja të večanta

Është parë një veturë në qytetin e Rahovecit, ku është ndalur në zo nën ku është e rezervuar për persona me nevvoja të v eçanta.
Eshtë mësuar se vetura e tipit ‘Ferrari’ është e këngëtarit kosovar, Labinot Rexha.

Eshtë kontaktuar këngëtari i cili tha se ai e bëri këtë veprim pasi në qytetin e Rahovecit nuk ka parking.
“Njeriu ka st res, jo nga mendje madhësia por str esi pakujdesia e madhe dhe unë e pyeta njeriun zy rtar a ka mundësi ta lë 1 minutë që të tërheku para në b ankë dhe më tha po.

Jo qe nuk ka parking për me lenë kudo po thjeshtë nuk ka parking me pare në Rahovec sepse nuk i plotësojnë kushtet. Nuk po them që është e drejtë është e padrejtë gabimin e pranoi por e gjithë kjo ndodhi në pamundësi ku me e lanë” u shpreh ai.
Lidhur me këtë foli edhe a vokati i tij i cili tha se performanca e veturës dhe mungesa e parkingjeve e kanë ‘detyruar’ të ndalë veturën në z onën e gabuar.

“Çështja pse e ka ndal Labi kerrin është për shkak se kerri është në pe rformanca që nuk mundet me u ndal në çdo parking në mungesë të parkingjeve për të e ka ndal në afat prej 3 minutave edhe në momentin që e ka ndal e ka pyet një person i cili ka qenë aty dhe i ka thënë po mundesh me ndal. Kështu që nuk është se vetëm e ka ndal kerrin e ka pyt dikond, e ka pyet për 3 minuta dhe e kanë leju.
Përndryshe dëshira e tij u kanë me nal në një parking që i përshtatet kerrit e mos mu ndal në vend të padëshirum“, përfundoi ai.