E REFUZOl SEPSE SHlSTE SANDUIÇË, KUR ZBULOl TË VËRTETËN DONTE TË KTHENTE GJITHÇKA PAS.

E REFUZOl SEPSE SHlSTE SANDUIÇË, KUR ZBULOl TË VËRTETËN DONTE TË KTHENTE GJITHÇKA PAS.

Njerëzit kanë shumë të me ta, duke përfshirë e go i zmin.

Kjo nd jenjë se shumë njerëz ndje hen shumë apo më mirë se të tjerët është e tm errshme.

Askush nuk duhet të gj ykohet nga sta tusi social, g jinia apo pamja.

Kjo në fakt bëri që një meksikan i quajtur Daniel Saavedra të k ryente një ek sp er iment.

Ai u vesh si shitës i sanduiçave dhe u përpoq të bënte për vete një vajzë për të parë se si ajo do të re agonte.

Mirëpo, përgjigjet vu lgare të vajzës si: “Unë me ty, me një shitës?” e bënë që më pas t’i tregonte të vërtetën dhe t’i prezantonte l i m uzinën e tij.

Në atë moment, vajza ndryshon mendim dhe i thotë se po bënte shaka, por ishte tepër vonë pasi ai e po shtëron mes të gjithëve.

Më poshtë shihni pamjet në Video: