E FUNDIT / Pěrleshje me thiika humb jêtën një djalë i ri në Gjilan

E FUNDIT / Pěrleshje me thiika humb jêtën një djalë i ri në Gjilan

Para pak momentesh ka ndodhur një th errje mes disa të rinjëve tek shkollat e mesme në Gjilan. Ngj arja ka ndodhur brenda një kafiterie.

Mësohet nga burimet brenda Eme rgjencës se një person ka mbërritur pa sh enja jet e në sp ital. Ende nuk dihen arsyet që kanë shtyrë në këtë pë rplasje mes të rinjëve, por for ca të shumta po licore janë në vendin e ngj arjes.

Aut ori i th errjes është a rrestuar menjëherë nga po licia.

“06 Press” do ju mbajë të inf ormuar me kohë për këtë n gjarje t ronditëse.