Një “Mihal” tjetër në Jug, ikën nga hóteli të рakĕnaqur nga kuѕhtet, рronarja i zë rrugën çiftit me fëmijë

Një “Mihal” tjetër në Jug, ikën nga hóteli të рakĕnaqur nga kuѕhtet, рronarja i zë rrugën çiftit me fëmijë

Një tjetër h istori si ajo e Mihalit në Jug të vendit. Një çift p ushuesish, kësaj here shqiptarë me një vajzë të vogël kanë shkuar për të kaluar disa ditë në bregdetin e Livadhës, por fundi i tyre nuk ka qenë aspak i q etë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Çifti kishte pre notuar për tre ditë ho telin, të premte, të shtunë dhe të diel, por pak ditë më parë kanë kërkuar nëse ishte e mundur të shkonin që të enjten dhe nga ana e ho telit i është dhënë përgjigje pozitive.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndërsa qëndrojnë për dy ditë, çifti i p akënaqur nga ku shtet ten ton të largohet të shtunën, duke k ryer pagesën për ditët e qëndrimit, por pronarja nuk i lejon duke i kujtuar se kishin pre notuar deri të dielën dhe duke i kërkuar pagesën. Në videon e si guruar shihet se gruaja shumë e ir rituar, pasi sheh se po fi lmohet ak uzon pu shuesit se i kanë bërë dë m dhe i kanë dj egur çarçafët duke i kërkuar pa ratë, teksa i ka dalë në rrugën kryesore në Hi marë për t’i p enguar të largohen.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…