Kosovarët nuk do të mund të hanë ushqim me duar, në Shqipëri

Kosovarët nuk do të mund të hanë ushqim me duar, në Shqipëri

Qeveria e Shqipërisë ka bërë një manual për mas at antiCOVID që duhen respektuar nga pushuesit dhe ni koqirët gjatë këtij sezoni veror në bregdetin shqiptar, me qëllim që të mos ketë rritje të ra steve me inf ektime.

Është vendosur që në të gjitha baret dhe restorantet të ndalohet ngrënia ose shijimi i ushqimit me dua.

po vetëm me lugë e pirunë, si dhe personeli që e shërben ushqimin të jetë i pajisur me ma skë dhe në r ast të kontaktit me ushqimin – të kenë edhe dorëza.

Për më shumë, k likoni në videon e mëposhtme për ta parë r aportimin nga Shqipëria të gazetarit tonë, Drin Demiri.