Ka dy “gra dhe fle me to në një kreνat, burri na pëlqen treshe, dua t’i lë shtαtzënë” në të njëjtën kohë

Ka dy “gra dhe fle me to në një kreνat, burri na pëlqen treshe, dua t’i lë shtαtzënë” në të njëjtën kohë

Martesa për disa persona është gjëja më e rëndësishme në je të. Pasi kanë gjetur burrin ose gruan e jetës duhet të martohen dhe të kënë fëmijë.

Por Marco Santos Silva, nga qyteti i Cologe në Gjermani është martuar me dy gra Xhesikën dhe Kamilën dhe ai planifikon t’i lërë ato sh tatzënë në të njëjtën kohë.

Ai tregon se ka nisur ‘’përpjekjet’’ që t’i lërë ato sh tatzënë në të njëjtën kohë. Kamila dhe Xhesika janë të dyja nga 35 vjeçe. Ato nuk e kanë aspak pr obleme se duhet të nd ajnë të njëjtin burrë.

Marco fle më të dyja gratë e tij në një kr evat dhe ai tregon se kjo gjë fu nksionon mjaft mirë. Ai shton: Të kesh një martesë të hapur është diçka shumë e bukur, ndihesh i plotësuar.’’
Kamilën dhe Xhesikën ai i takoi në të njëjtin vit 2019 dhe që atëherë janë duke shijuar marr ëdhënien t reshe.