Martohesh nëse e shkel, ku ndodhet në Shqipëri “Guri i nuses” që bën čudira

Martohesh nëse e shkel, ku ndodhet në Shqipëri “Guri i nuses” që bën čudira

Sa më shumë të udhëtosh dhe të d ep ërtosh në br endësi të vendeve të ndryshme dhe sidomos të zo nave r urale, aq më shumë e kspl oron dhe zbulon fakte të pat hëna dhe të padëgjuara më parë.

Emisioni “Vizioni i Pasdites” i kushton çdo të premte një hapësirë të veçantë jetës në fshat.
Këtë javë është ndalur në Xibër të Matit, ku gazetarja Klevisa Gjika na njeh me “Gurin e Nuses”, që sipas banorëve është fatsje llës për vajzat dhe djemtë beqarë që janë në kërkim të shp irtit të tyre b injak. Bajram Çeka, një nga banorët e këtij fshati na tregon rëndësinë që ka ky gur.

“Sipas gojëdhënave është një nga ato gurë që nusja e kishte duke e tr ansportuar për ta çuar te vendi i ka lasë ilire të Xibrit, mirëpo ato që po ndërtonin kalanë thonë që kishte përfunduar ka laja dhe nusja këtë gur e ka zbritur në këtë vend.

Këtu është rruga e k arvanit të rrugës së Arbrit. Ky vend quhej Q afë – Qerre ku kalonin nga Maqedonia, Dibra për në Klos dhe kalonin kësaj rruge”, shprehet Çeka.

Në këtë fshat vetëm 27 km larg nga kryeqyteti nuk mungojnë vizitorët për këtë arsye, madje banori Çeka na njeh edhe me mënyrën sesi veprohet që kjo gojëdhënë të funksionojë.

“Nëse djemtë apo vajzat beqare hipin mbi gur dhe më pas rrotullohen tre herë do të martohen. E përdorin si gojëdhënë që të gjithë ata që vijnë këtu. Sillen rreth gurit dhe ngjiten mbi gur, është si një gur me fat për ta”, thekson Bajram Çeka.

Për të shkuar në “Gurin e Nuses” rruga duhet bërë në këmbë nga fshati Xibër. Kurrë më parë nuk ishte folur për ek zist encën e një guri të tillë ç udibërës, i cili mbetet në k uadër të një gojëdhëne të transmetuar br ez pas b rezi, që sipas banorëve ka rezultuar e vërtetë.