I dërgoi mijëra euro ναjzës së bυkur që njohu në înternet, 59-vjeçari hαbitet nga ajo që zbυlon….

I dërgoi mijëra euro ναjzës së bυkur që njohu në înternet, 59-vjeçari hαbitet nga ajo që zbυlon….

Një 59-vjeçar është “kërdisur” nga lekët nga një vajzë që ai njohu në i nternet.

Dave Hazel ra në dashuri me një vajzë të quajtur ‘Linda Smith‘, të cilën ai e njohu përmes një a plikacioni për njohje të reja në vitin 2012.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Me kalimin e kohës, m ar rëdhënia e tyre po ecte mirë dhe Da ve po shpresonte që edhe të martohej me të dashurën e tij v ir tuale./Pamjet mePoshte.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Gjatë kësaj kohë ai i kishte dërguar “Lindës” edhe rreth 17,000 euro të cilat ajo ia kërkoi pak e nga pak si f ormë n dihme për tu shpërngulur në Angli.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Por, duke qenë se kërkesat f ina nciare të vajzës po rriteshin, 59-vjeçari arriti më në fund të kuptonte se e dashura e tij nga Kanadaja në fakt ishte nga Afrika.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

H azel nuk e kishte takuar kurrë të d ashurën e tij por, ai kishte folur me të në telefon dhe ishte i bindur se ajo do të shpërngulej nga Kanadaja për të ardhur në Angli ku do të jetonin bashkë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..