“Ѕhqiрonjat” thуėjnë derën e aрaramentit që po digjeеj në meѕ të Tiranës, gjejnë të moѕhuarën me ѕhęnja jęte dhe marrin në krah për 5 kate

“Ѕhqiрonjat” thуėjnë derën e aрaramentit që po digjeеj në meѕ të Tiranës, gjejnë të moѕhuarën me ѕhėnja jėte dhe marrin në krah për 5 kate

Pamje nga op eracioni i Sh qiponjave
Efektivët e re partit Sh qiponja të Tiranës, kanë shpëtuar një të moshuar e cila ndodhej brenda apartamentit të saj që kishte shp ërthyer në fl akë në kryeqytet. Burime për newsbomb.al, bëjne me dije se e moshuara ishte asf iksuar brenda në shtëpi, dhe dera kr yesore ishte e mb yllur.

Kanë qenë efektivët e këtij r eparti që janë detyruar të thy ejnë me forcë derën dhe e kanë gjetur pa nd jenja brenda në shtëpi, por me she nja je te. Në këto kushte, kur kanë konstatuar se 75 vjeçarja ishte ende në j etë, “Shqiponjat” e kanë marrë në krah për 5 kate dhe e kanë dërguar me am bulancë drejt Q SUT-së.

Ngja rja ka ndodhur në zonën e “Myslym Shyrit”, pranë Drejtorisë së P olicisë së Tiranës.

Në pamjet e mëposhtme të s iguruara nga newsbomb.al, shihet dhe një efektiv i këtij r eparti që pasi e moshuara futet në ambulancë, ai vr apon për të marrë motorin dhe niset para për të hapur rrugën. Fatmirësisht, pas dërgimit në sp ital, 75 vjeçarja ka mundur të jetojë.

Re agimi i shpejtë dhe organizimi i efektivëve të “Shqiponjave”, ka bërë një gruaja e moshuar të mbërrijë me shenja je te dhe më pas kanë qenë m jekët ata që kanë bërë detyrën e tyre.