“Рlaѕ ѕherri” në рlazh, рu’ѕhueѕit hedhin karriget në ajër dhe… (Video)

“Рlaѕ ѕherri” në рlazh, рu’ѕhueѕit hedhin karriget në ajër dhe… (Video)

Një për leshje ma sive është regjistruar në një nga plazhet më të fre ku entuar të Anglisë.
Mediat e huaja, kanë publikuar pamjet e për leshjes, ku shihen pu shues duke u gr ushtuar e duke he dhur në drejtim të njëri-tjetrit karrige e sende të tjera të fo rta.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mbi ngja rjen p olicia ka nisur një he tim, ndërsa nuk dihet ende arsyet që dërguan në ni sjen e këtij s herri.

Dëshmitarët kanë sh pr ehur të gjithë shqe tësimin e tyre mbi rast in, duke thënë se të gjithë ske nën e ndoqën edhe fëmijët, të cilët u fri kësuan së tepërmi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…