Pronari i hotelit në Velipojë nxjerr jashtë kosovarin me gjithë familje arsyeja e pabesueshme.

Pronari i hotelit në Velipojë nxjerr jashtë kosovarin me gjithë familje arsyeja e pabesueshme.

Një ngj arje e p azakontë i ka ndodhur një pushuesi në plazhin e Velipojës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ai ka ardhur nga Kosova për të kaluar një javë në plazhin e Velipojës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Shtetasi kosovar ka pr eno tu ar në një prej hoteleve atje për të qëndruar 7 ditë.

Në ditën e 5-të papritur mes pronarit të hotelit dhe pushuesit nga Kosova ka ndodhur një i nci de nt që nuk pritej.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pronari i ka kërkuar pushuesit që të dalë jashtë për shkak se një tjetër familje i kishte kërkuar një hyrje për 15 ditë. Pronari i hotelit i është drejtuar kosovarit duke i thënë se duhet ta lëshojë dhomën për të cilën kishte parapaguar për një javë që në fillim sepse nuk ka se si çon dëm dy ditë për 15 të tjera.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…