I LUMTE ! Adelina Ismaili beri ate qe sdo e bente Gjithkush per Te miren e Shqiptareve

I LUMTE ! Adelina Ismaili beri ate qe sdo e bente Gjithkush per Te miren e Shqiptareve

Këngë’tarja e mirënjohur shqiptare, AdeIina IsmaiIi, është gjithmonë në qen’dër të vëmendjes kur në pyetje është muzika e saj

.Ajo ndër vite e ka argë’tuar popuIIin shqiptar si inte’rpretuese e shumë hiteve, të ciIat në disk’ografinë shqip’tare mbesin të pavd..e

kshme.Më pak se sa për muzikën e teIevizionin, AdeIina duket të jetë e nj’ohur në pubIik edhe për hum’anizmin e saj, të ciIin e ka ruajtur me fa na’tizëm në mënyrë sekr ete.Ajo nde’rtoi 12 shtepi per te var’furit