Në veѕhin e vajzës, një burrë vendoѕi një qiri. Më vonë, ai nхori diçka të “tmerrshme”…

Në veѕhin e vajzës, një burrë vendoѕi një qiri. Më vonë, ai nхori diçka të “tmerrshme”…

Unë kam një mik i cili zakonisht nuk përdor shkopinj pambuku për veshët. Ai thotë se nuk ka nevojë për ta, dhe se, përveç kësaj, përdorimi i tyre mund të çojë në p robleme edhe më ser ioze. Mund të jetë kështu, por e vërteta është se duhet të shkosh te mjeku çdo disa muaj për të pastruar veshët.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në çdo rast, higjena e veshit duhet të bëhet siç duhet, përndryshe mund të prodhohen se krecione të vetë veshit, duke ndikuar në fu nksionimin e plotë të tij, duke e bl lokuar.

Nëse rastësisht ju do të gjendeni në një si tuatë të ngjashme, një qiri mund t’ju nd ihmojë të zgjidhni këtë pr oblem. Këto janë të zbrazëta, nuk kanë fitil, por kur ndizen, ato ndihmojnë në eliminimin e këtij p roblemi të padëshirueshëm.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Fluksi i ajrit m asazhon butësisht vathën e veshit dhe ndihmon në rregullimin e p resionit brenda tij.

Qirinjtë për veshët në asnjë ra st nuk duhet të përdoren në ra stet e mëposhtme: në pacientët me tu mor në vesh, pa membranë ti mpa nike, ose a lergjik ndaj ndonjë prej përbërësve me të cilët bëhen qirinjte.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Përveç kësaj, qirinjtë janë të ndaluar për përdorim në një te mperaturë të ngritur të t rupit dhe në prani të se kretimit puru lent në kan alin e veshit. Nëse gjithçka është mirë, atëherë qëndroni në anën tuaj, vendosni një pecetë ose një peshqir me një vrimë për një qiri, vendosni letrën në zj arr dhe lëreni të di gjet, shkruan meganews.al.
Disa njerëz përpiqen të bëjnë qirinj më vete, por është më mirë t’i blini ato në një farmaci. Në çdo rast, ia vlen të kujtojmë se qirinjtë nuk do të ndihmojnë me të gjitha së mundjet e veshit. Mos harroni të konsultoheni me një mjek!

Sigurisht, kjo nuk është procedura e vetme që përdoret për tr ajtimin e veshëve. Dhe ndonjëherë brenda ka gjëra vërtet tr ond itëse!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Nëse keni përdorur ndonjëherë qirinj veshi, na tregoni për përvojën tuaj në komentet mbi këtë ma terial dhe ndajeni këtë temë interesante me miqtë tuaj në rrjetet sociale. /meganews.al/Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…