Mjeku shqiptar në Austri pa’ralajmëron diçka të fri’kshme pasi të largohet koronavirusi

Mjeku shqiptar në Austri pa’ralajmëron diçka të fri’kshme pasi të largohet koronavirusi.Ju ftpjmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mjeku shqiptar në Graz të Austrisë, Lekë Abdyli thotë se m asat e hershme që morri ky shtet në përballjen me coronavirusin pati pa soja në ekonomi por sh pëtoi shumë je të njerëzish.
Abdyli në RTV Dukagjini ka thënë se ka pasur edhe v iktima shqiptare në Austri por nuk ka informata të sakta.Ju ftpjmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ai ka thënë se ky vi rus dallon nga të tjerët për shkak të pa para shik ueshmërisë së tij.Ju ftpjmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Pacientët vijnë në gjendje stabile por në moment pë rkeqë sohet gj endja dhe përfundojnë me f atal itet”.Ju ftpjmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mjeku thotë se ende nuk ka medikamente që e mjekon këtë s ëmundje por t rajtimi bëhet vetëm në bazë të si mptomave.

Abdyli ka përshëndetur menaxhimin e deritanishëm të si tuatës me COVID-19 në Kosovë por sipas tij rre ziku më i madh është tash në periudhën e rihapjes.Ju ftpjmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Tash njerëzit vë rshojnë nëpër rrugë. Nëse nuk ka kujdes ka rr ezik të madh. Mbajtje e distancës është shumë e re komanduar”, tha ndër të tjera mjeku lekë Abdyli./Telegrafi/Ju ftpjmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…