Kjo është pishina më e fri’kshme në botë, askush s’guxon të lahet…

Kjo është pishina më e fri’kshme në botë, askush s’guxon të lahet…

Me 44 metra gjatësi dhe në 27 metra lartësi, në Spanjë ndodhet pishina që mund ta shijojnë vetëm të gu ximshmit.

Bëhet fjalë për pishinën e një ho teli modern në Mu rcia të Spanjës, që ka pamje sp ektakolare, por jo të përshtatshme për personat me zemër të dobët.

Lartësia dhe pozita ku është ndërtuar, e bën notin në të spe ktakolar e të fr ikshëm.