Gruaja që fitoi “betejën 20-vjeçare për rrënimin e kishës serbe, shtrohet në spital”

Gruaja që fitoi “betejën 20-vjeçare për rrënimin e kishës serbe, shtrohet në spital”

Fata Orloviq, nga Konjeviq i Bosnjës dhe Hercegovinës, e njohur si gruaja që fitoi be tejën 20-vjeçare për rr ënimin e kishës serbe, u sht rua në sp ital në Kl inikën për S ëmundjet e M ushkërive.

Lajmin e ka ko nfirmuar zëdhënësja e Qendrës K linike në Tuzla, raporton N1.

Gjatë ko nfliktit të vitit 1990 në Bosnje dhe Hercegovinë, u ndërtua pali gjshëm një kishë në pronën e saj.

E kjo kishë u sh emb me 5 qershor pas 20 vjetëve be tejë l igjore.

Orloviq ka thënë se tashti pas rrë zimit të kishës, në vendin ku ishte “shenjtorja” do të mbjellë lule.

“Kur të bëhen lulet, dhe kur të jetë dita e mirë, do të dal aty dhe do të pi kafe. Le ta shohim të gjithë se si po kënaqem duke e shijuar drejtësinë”, ka thënë ajo.

“E more biri im, pas gati 30 vjetëve, sot e shijova kafenë më të mirë në jetë”, tha ajo, transmeton/Novosti.

“Pas kaq shumë viteve fitoi drejtësia. Kur sot u zg jova nga gjumi dhe dola në terasë, para shtëpisë sime nuk dukej kisha… E pashë krejt zo nën Kornjeviq-Polje dhe m’u duk se e pashë krejt botën”.