A e keni ditur ndonjëherë pse ‘banjot publike’ kanë dyer të shkurtra? Zbulojeni pse??

A e keni ditur ndonjëherë pse ‘banjot publike’ kanë dyer të shkurtra? Zbulojeni pse??

Pothuajse secili prej nesh ka shkuar në tu alete publike dhe i keni parë dyert e tyre, por asnjëherë nuk e keni analizuar pse ato janë të hapura në fund.
Ka madje njerëz që kanë menduar se kjo është një gjë e gabuar, por nuk e keni kuptuar ende peshën e tyre, transmeton Indeksonline.Ju ft0jmë të nd1qm1 v1de0n më p0sjtë…

Pastrimi i t ualeteve është shumë më i lehtë.
Mund ta pastroj vetëm një pa strues.Ju ft0jmë të nd1qm1 v1de0n më p0sjtë…

Mund të kontrolloni a është e lirë apo e zënë.
Nëse u hargjohet letra e t ualetit, mund ta zgjasni dorën poshtë për të kërkuar nd ihmë.Ju ft0jmë të nd1qm1 v1de0n më p0sjtë…

Nuk lejon hyrjen e dy personave pasi poshtë u shihen këmbët.
K ufizon gjërat e pal i gjshme.Ju ft0jmë të nd1qm1 v1de0n më p0sjtë…